Audyt WCAG 2.1 – dostępności cyfrowej

Audyty WCAG stron internetowych pod kątem dostępności cyfrowej

Audyty WCAG : Wykonanie audytu dostępności WCAG 2.1 na poziomie AA na swojej witrynie internetowej dostarczy Twojej organizacji kompletu informacji dzięki czemu będzie możliwe opracowanie planu naprawy i dostosowanie się do wytycznych.

W trakcie wykonywania audytu dostępności WCAG 2.1 testujemy wszystkie punkty standardu WCAG 2.1. Dzięki audytowi otrzymają Państwo informację które punkty nie są zgodne ze standardami dostępności cyfrowej.

Dzięki odpowiednim narzędziom oraz ręcznej weryfikacji przygotowujemy kompleksowy raport dotyczący problemów strony internetowej w odniesieniu do standardu WCAG 2.1

Dlaczego Twoja organizacja powinna dbać o dostępność?W Polsce wg Narodowego Spisu Powszechnego z 2011r. mamy ponad trzy miliony zarejestrowanych osób z niepełnosprawnościami. W rzeczywistości szacuje się od czterech do siedmiu milionów osób, co daje od 10% do 18% całego społeczeństwa. Należy również pamiętać, że dostępność cyfrowa również ułatwia osobom pełnosprawnym poruszanie się po stronie internetowej, np. treść na stronie pisana przystępnym językiem. Dlatego warto aby Twoja organizacja zadbała o wdrożenie standardu WCAG 2.1, ponad tymi aspektami pamiętać należy, że w życie weszła ustawa, która nakłada obowiązek dostosowania strony internetowej do WCAG 2.1. dostępność cyfrowa

Ile kosztuje audyt WCAG 2.1?Z uwagi na różnorodność stron internetowych przygotowanie standardowego cennika, który moglibyśmy zaprezentować na stronie internetowej jest dość kłopotliwe. Aby uzyskać cenę prosimy o przesłanie adresu strony internetowej. Dzięki czemu będziemy w stanie oszacować koszt na podstawie złożoności strony internetowej oraz przeanalizować ją pod kątem dostępności cyfrowej.

Ile kosztuje wdrożenie WCAG 2.1?Podobnie jak przypadku audytu tak samo w przypadku wdrożenia standardów WCAG 2.1. Podanie ceny wymaga przeanalizowania złożoności strony internetowej oraz zamieszczonych tam materiałów (np. filmy video). Zachęcamy zatem do kontaktu.
Audyty WCAG - zaświadczenie ukończenia kursu dostępności cyfrowej.
Zaświadczenie ukończenia kursu robienia stron zgodnie z WCAG 2.1


Czym jest WCAG?


XXI wiek to czas gwałtownego rozwoju technicznego. Wzrost znaczenia elektroniki i środków masowego przekazu jest nieprawdopodobny. Internet oraz media ewoluują – z tego powodu wymagane są nowe zasady i normy, pozwalające większemu gronu osób na korzystanie z dostępnych treści. W celu ułatwienia dostępu do danych osobom z niepełnosprawnością należy dostosować się do wytycznych WCAG.

WCAG 2.1 wdrożenie


Wdrożenie WCAG 2.1, czyli nowych wytycznych dostępności treści internetowych wymaga wysiłku. Niestety, nie wystarczy doinstalować jakiegoś rozszerzenia czy dodatku, żeby spełniać wymogi WCAG 2.1. Istnieją dwa warianty potrzeby zastosowania tych wytycznych. Podczas tworzenia nowej strony i w celu zaktualizowania już istniejącej. Zadanie jest znacznie prostsze w przypadku tworzenia od podstaw – wystarczy stawiać wyłącznie na zgodne z WCAG 2.1 rozwiązania. W sytuacji potrzeby dostosowania strony, która już istnieje, zadanie to nieco się komplikuje. W takim wypadku należy najpierw wykonać audyt dostępności, a następnie zaplanować działania, mające na celu naprawienie błędów i dostosowanie strony. Ważne jest, aby audyt był wykonywany przez kompetentne osoby. Koszty wdrożenia wytycznych WCAG 2.1 w przypadku stron istniejących są wyższe od wdrożenia ich podczas tworzenia strony od początku.

Audyty WCAG 2.1


Audytem dostępności nazywa się proces identyfikacji błędów, z których wynikają problemy dostępności. Ważne jest, aby proces ten był przeprowadzany przez wykwalifikowane osoby, które zapewnią wysokiej jakości usługi. Audyt pozwoli na zyskanie dokładnych informacji na temat elementów niezgodnych z wytycznymi WCAG 2.1. Wykonywanie audytów proponuje wiele firm – warto zapoznać się z ofertą wielu z nich, aby móc wybrać najlepszą dla siebie opcję.


Co co jest WCAG?


WCAG to skrót angielskich słów „Web Content Accessibility Guidelines”, które oznaczają wytyczne, dotyczące dostępności treści internetowych. Są one sporządzane przez międzynarodową organizację. WCAG 2.1 to nowe wytyczne dla dostępności internetowej. Ich celem jest zwiększenie przystępności treści poprzez dostosowanie ich na przykład do potrzeb osób niepełnosprawnych lub posiadających zaburzenia.

Kto musi wdrożyć standard WCAG 2.1?


WCAG 2.1, zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych muszą wdrożyć wszystkie podmioty publiczne. Ponadto, WCAG obejmuje wszystkie jednostki budżetowe, a także jednostki samorządu terytorialnego oraz inne, które dysponują finansami publicznymi. Zatem wliczone zostają tu także:

– publiczne placówki edukacyjne,
– urzędy,
– sądy,
– prokuratury, – muzea publiczne,
– domy kultury,
– i wiele innych.

Co grozi za brak standardu WCAG 2.1?


Zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych za niespełnienie wymogów i wytycznych WCAG 2.1 może zostać przez Ministerstwo Cyfryzacji nałożona kara finansowa. W zależności od sytuacji może ona wynosić od pięciu aż do dziesięciu tysięcy złotych.
Zamów wycenę
Polityka prywatności | Regulamin
Pro-link 2005-2020