DNS: Strefa, Serwery, Rekordy, Zmiana, Propagacja – Informacje

DNS (Domain Name System) jest fundamentem internetu, umożliwiającym zamianę łatwych do zapamiętania nazw domen na adresy IP, które komputery używają do komunikacji. W tym artykule omówimy różne aspekty DNS, w tym strefy, serwery, rekordy, zmiany i propagację. Dodatkowo pokażemy, jak czyścić pamięć DNS w systemie Windows oraz jak zrzucić pamięć serwerów DNS Google.

Strefa DNS

Strefa DNS to część przestrzeni nazw DNS zarządzana przez konkretny serwer DNS. Każda strefa zawiera rekordy DNS opisujące domeny i odpowiadające im adresy IP oraz inne informacje. Administratorzy mogą zarządzać strefami DNS, dodając, usuwając lub modyfikując rekordy DNS.

1. Czyszczenie DNS w systemie Windows.

Żeby wymusić załadowanie aktualnych rekordów DNS z serwera DNS do którego się odwołujemy. Musimy uruchomić wiersz poleceń  i użyć komendy:

ipconfig /flushdns

Wiersz poleceń – polecenie wykonane poprawnie.

2. Zrzucenie pamięci serwerów DNS Google

Jeśli odwołujemy się do strefy DNS Google i zajdzie potrzeba przyspieszania odświeżenia strefy DNS, możemy użyć dedykowanego narzędzia: https://developers.google.com/speed/public-dns/cache

Narzędzie Google do czyszczenia DNS

Jeśli nie możemy czekać na rozpropagowanie strefy DNS w sieci. Wystarczy wpisać domenę dla której zmieniliśmy delegację DNS. Rozwiązanie zadziała dla publicznych serwerów DNS oraz komputerów używających tych DNS. tj
IP 8.8.8.8
IP 8.8.4.4

3. Rekordy DNS

Typy rekordów DNS na przykładzie cloudflare

Rekordy DNS zawierają różne typy informacji, które mogą być użyte do zarządzania ruchem internetowym. Oto kilka podstawowych typów rekordów DNS:

  • A (Address): Mapuje nazwę domeny na adres IPv4.
  • AAAA (IPv6 Address): Mapuje nazwę domeny na adres IPv6.
  • CNAME (Canonical Name): Umożliwia przekierowanie jednej nazwy domeny na inną.
  • MX (Mail Exchange): Określa serwery poczty elektronicznej dla domeny.
  • TXT: Przechowuje dowolny tekst, często używany do weryfikacji domeny i polityk bezpieczeństwa.

Odpytanie serwera DNS czy jest przygotowany do obsługi domeny.

Żeby odpytać konkretny serwer lub serwer DNS czy został przygotowany do obsługi domeny możemy użyć komendy „nslookup” która jest dostępna np. w konsoli systemu Windows

nslookup nazwa_domeny adres_IP_serwera
nslookup nazwa_domeny adres_DNS

Zmiana rekordów DNS

Zmiana rekordów DNS polega na aktualizacji informacji w strefie DNS. Może to być dodanie nowego rekordu, usunięcie istniejącego lub modyfikacja wartości rekordu. Aby zmiany były widoczne, muszą być rozpropagowane w całym internecie.

Propagacja DNS

Propagacja DNS to proces, w którym zmiany w rekordach DNS rozprzestrzeniają się w sieci. Może to zająć od kilku minut do 48 godzin, w zależności od ustawień TTL (Time to Live) i serwerów DNS.

Zamów wycenę
Polityka prywatności | Regulamin
Pro-link 2005-2020