Zaokrąglanie podatku VAT w PrestaShop

PrestaShop po instalacji ma ustawione domyślnie obliczanie podatku VAT dla pojedynczego produktu.
W przypadku Polski przy zamawianiu większej liczby produktów tego samego typu może powodować błędy w obliczaniu VAT.

Załóżmy, że nasz produkt kosztuje 46,20 zł netto.

W momencie jeśli dodamy dodamy do niego VAT (23%) wartość produktu wyniesie 56,83zł brutto.

Jeśli zamawiamy jeden produkt błędu nie ma natomiast jeśli chcemy zamówić 30sztuk. PrestaShop obliczoną wartość brutto przemnoży przez 30 co da nam 1704,90 brutto

Niestety nie jest to zgodne z polskim systemem księgowym. Np. subiekt mnoży najpierw cenę netto x ilość jednostek a na końcu oblicza VAT i w tym przypadku wartość brutto naszego koszyka powinna wynosić : 46,20*30szt=1386zł netto *1,23 (VAT23%) = 1704,78

Różnica w VAT w zależności od sposobu liczenia wynosi 12groszy. Z księgowego punktu widzenia mamy za dużą wpłatę faktura wystawiona na mniejszą kwotę.

Żeby ujednolicić sposób obliczania VAT aby w PrestaShop był taki sam jak w Subiekt należy przejść do Preferencje -> ogólne i zmienić sposób zaokrąglania na zaokrąglanie w linii.

Po tej zmianie wartość brutto w PrestaShop jest taka sama jak w Subiekt.

Zamów wycenę
Polityka prywatności | Regulamin
Pro-link 2005-2020